בלנק שירותי אקולוגיה בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תמונות מהשטח